Naše služby

Nabízíme:

 • Vysokou kvalitu účetních, administrativních, ekonomických a poradenských služeb 
 • Zkušenosti
 • Diskrétnost
 • Individuální přístup
 • Profesní pojištění odpovědnosti za škodu

ÚČETNICTVÍ

 • Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky a daňového přiznání
 • Evidence DPH
 • Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Výpočet odpisů
 • Skladová evidence zásob
 • Zpracování statistických výkazů
 • Rozbory hospodaření
 • Vnitřní firemní směrnice
 • Výroční zpráva
 • Zastupování klienta u přísmušných úřadů
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Evidence závazků a pohledávek, poskytování pravidelných informací klientovi o stavu saldokonta a účetnictví jeho firmy

DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Peněžní deník
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Evidence hmotného a nehmotného majetku
 • Evidence DPH
 • Daňové přiznání
 • Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Zastupování klienta u příslušných úřadů

PERSONALISTIKA A MZDY

 • Vyhotovení všech druhů pracovních smluv /vč. dohod o provedení práce a pracovní činnosti/
 • Nástup do pracovního poměru a ukončení pracovního poměru a s tím spojedná administrativa
 • Administrace mezd
 • Zpracování a výpočet měsíčních mezd
 • Vedení mzdových listů 
 • Mzdový audit
 • Zpracování měsíčních přehledů pro ČSSZ, zdravotní pojišťovny
 • Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • Vyhotovení ELDP (evidenčních listů důchodového pojištění)
 • Zastupování při kontrolách sociálního a zdravotního pojištění a při kontrole daně ze závislé činnosti
 • BOZP

 

Mobil:

+420 777 723 516

+420 777 335 915


E-mail:

harexinvest@gmail.com

petra.wiesnerova@gmail.com

 

 


Formulář

Váš email *
Vaše jméno
Předmět zprávy
Vyplňte textové pole *
Opište číslo
TOPlist